Rejestracja tel. 83 359 0777 lub 83 359 0888

Z wielką radością informujemy, że od 14 grudnia 2019r. rozpoczęliśmy współpracę z prof. dr hab. n. med. Małgorzatą Łukowicz.

Profesor Łukowicz od lipca 2014 roku współpracowała z Kliniką „Budzik” w chwili obecnej jest kierownikiem Kliniki Rehabilitacji w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

Profesor Łukowicz specjalizuje się m.in. w rehabilitacji:

Pediatrycznej dzieci małych:
– zaburzeń rozwoju,
– dzieci z wadami postawy,
– jałowe martwice,
– stany pourazowe,
– zaburzenia neurologiczne: stany po urazach rdzenia kręgowego, urazach czaszkowo-mózgowych, mózgowe porażenie dziecięce.

tel: 500 112 318

    Siedlce

ul. Klonowa 18

e-mail: ordsiedlce@eskulap-losice.pl

 

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej realizuje program Rehabilitacji Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego.

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego to wielospecjalistyczna, kompleksowa terapia dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym oraz zagrożonych nieprawidłowym rozwojem. Rehabilitacji zaburzeń wieku rozwojowego poddawane są dzieci z następującymi zaburzeniami:

 

 • wrodzona wada rozwojowa układu nerwowego i innych układów,
 • choroby metaboliczne układu nerwowego,
 • zaburzenia koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego,
 • zespół mikrozaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychoruchowej),
 • trwałe dysfunkcje aparatu ruchu (np. MPD, miopatie, zaniki nerwowo-mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN),
 • zaburzenia integracji sensorycznej,
 • nieprawidłowy rozwój psychomotoryczny (o ustalonej lub bez ustalonej etiologii).

Usługi proponowane w ramach programu rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego:

 

 • porady lekarskie (specjaliści rehabilitacji medycznej, neurologii dziecięcej)
 • rehabilitacja wieloprofilowa (w tym metody Vojty,  NDT, PNF, terapia manualna, SI, kinesiotaping, instruktaże dla rodziców przeznaczone do rehabilitacji w warunkach domowych, neuromobilizacja, diagnostyka wygaszania odruchów wczesnoniemowlęcych, terapia ręki)
 • fizykoterapia, w tym galwanizacja, jonoforeza, elektrostymulacja, tonoliza, laseroterapia,  magnetoterapia, kąpiel perełkowa, kąpiele wirowe kończyn górnych i dolnych, aquavibron, solux, lampa UV, masaż klasyczny, masaż Shantala (dotyk i ciepło – przeznaczony dla niemowląt i małych dzieci do 1 roku życia)
 • zajęcia z pedagogiem specjalnym
 • badania, porady i terapia logopedyczna i neurologopedyczna
 • badania, porady i terapia psychologiczna
 • metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 • zajęcia pedagogiczno-logorytmiczne
 • wsparcie Rodziny Dziecka poprzez terapię rodzinną z psychologiem.
 • Biofedback
 • Muzykoterapia

 

Do Ośrodka przyjmowani są pacjenci mający skierowanie od lekarza: neurologa, ortopedy, chirurga, neonatologa, reumatologa lub lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Wniosek o wydanie dok medycznej

Wniosek o wydanie dok. medycznej

LEKARZE 

lek. med. Anna Witkowska

lek. med. Sylwia Drozdowska

lek. med Sylwia Trzcińska

Lek. med. Oskędra Adam

PEDAGODZY

mgr Katarzyna Roguska

mgr Beata Bacewicz

mgr Niciporuk Ewelina

mgr Domańska Dorota

mgr Repczuk Wioleta

mgr Urszula Wolińska-Roman

TERAPIA ZAJĘCIOWA

mgr Piotr Witkowski

mgr Bożena Adamczyk

mgr Mielańczuk Joanna

mgr  Piątkowska Monika

 

BIOFEEDBACK

mgr Piotr Witkowski

PSYCHOLODZY

mgr Joanna Skorupa

mgr Natalia Borkowska-Słupska

mgr Krasuska Natalia

mgr Tobota Magdalena

mgr Wierzbicka Monika

FIZJOTERAPIA

mgr Katarzyna Kordys

mgr Rafał Dudek

mgr Łukasz Dudek

mgr Edyta Pietrasik

mgr Domańska Dorota

mgr Głuchowska Marta

mgr Zdanowska Beata

mgr spec. fizjoterapii Małgorzata Głębocka

mgr Joanna Szałucha

mgr Mateusz Kołtuniak

mgr.Ewelina Jamiołkowska

mgr Oziemczuk Agnieszka

mgr Murawska Paulina

mgr Jaciów Anna

mgr Żero Ewelina

mgr Ciszek Paulina

mgr Pawłowska Milena

INTEGRACJA SENSORYCZNA

mgr Dudek Małgorzata

mgr Zdanowska Beata

mgr Tomaszewska  Beata

mgr Murawska Paulina

mgr Niciporuk Ewelina

mgr Zdanowska Beata

mgr Kołtuniak Mateusz

mgr Florczuk Katarzyna

mgr Domańska Dorota

mgr Oziemczuk Agnieszka

mgr Mika Agata

mgr Sowińska Danuta

LOGOPEDZI

mgr Barbara Latecka

mgr Jaszczuk Małgorzata

mgr Danuta Sowińska neurologopeda

mgr Martyna Goławska

mgr Iwona Wojcieszuk neurologopeda

mgr Marlena Litwinek

mgr  Urszula Borkowska neurologopeda

mgr Urszula Wolińska-Roman

MASAŻ

Dorota Jędrzejewska

Bożena Łubkowska

Izabela Krysiak

Siwiak Piotr

Karwowska Agnieszka