Rejestracja tel. 83 359 0777 lub 83 359 0888

tel: 500 112 318

    Siedlce

ul. Klonowa 18

 

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej realizuje program Rehabilitacji Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego.

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego to wielospecjalistyczna, kompleksowa terapia dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym oraz zagrożonych nieprawidłowym rozwojem. Rehabilitacji zaburzeń wieku rozwojowego poddawane są dzieci z następującymi zaburzeniami:

 

 • wrodzona wada rozwojowa układu nerwowego i innych układów,
 • choroby metaboliczne układu nerwowego,
 • zaburzenia koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego,
 • zespół mikrozaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychoruchowej),
 • trwałe dysfunkcje aparatu ruchu (np. MPD, miopatie, zaniki nerwowo-mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN),
 • zaburzenia integracji sensorycznej,
 • nieprawidłowy rozwój psychomotoryczny (o ustalonej lub bez ustalonej etiologii).

Usługi proponowane w ramach programu rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego:

 

 • porady lekarskie (specjaliści rehabilitacji medycznej, neurologii dziecięcej)
 • rehabilitacja wieloprofilowa (w tym metody Vojty,  NDT, PNF, terapia manualna, SI, kinesiotaping, instruktaże dla rodziców przeznaczone do rehabilitacji w warunkach domowych, neuromobilizacja, diagnostyka wygaszania odruchów wczesnoniemowlęcych, terapia ręki)
 • fizykoterapia, w tym galwanizacja, jonoforeza, elektrostymulacja, tonoliza, laseroterapia,  magnetoterapia, kąpiel perełkowa, kąpiele wirowe kończyn górnych i dolnych, aquavibron, solux, lampa UV, masaż klasyczny, masaż Shantala (dotyk i ciepło – przeznaczony dla niemowląt i małych dzieci do 1 roku życia)
 • zajęcia z pedagogiem specjalnym
 • badania, porady i terapia logopedyczna i neurologopedyczna
 • badania, porady i terapia psychologiczna
 • metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 • zajęcia pedagogiczno-logorytmiczne
 • wsparcie Rodziny Dziecka poprzez terapię rodzinną z psychologiem.
 • Biofedback
 • Muzykoterapia

 

Do Ośrodka przyjmowani są pacjenci mający skierowanie od lekarza: neurologa, ortopedy, chirurga, neonatologa, reumatologa lub lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

FIZJOTERAPIA

mgr Katarzyna Kordys

mgr Ewelina Patralska

mgr Rafał Dudek

mgr Łukasz Dudek

mgr Edyta Pietrasik

mgr Ewelina Jamiołkowska

mgr Joanna Gadzała

mgr spec. fizjoterapii Małgorzata Głębocka

mgr Joanna Szałucha

mgr Dominika Gomułka

mgr Mateusz Kołtuniak

INTEGRACJA SENSORYCZNA

mgr Joanna Nurzyńska

mgr Ewelina Wajszczuk

mgr Magdalena Niedziółka

mgr Anna Śliwińska

mgr Małgorzata Dudek

lic.  Niedziółka Magdalena

mgr Joanna Gadała

LOGOPEDZI

mgr Agnieszka Adamczyk

mgr Barbara Latecka

mgr Jaszczuk Małgorzata

mgr Martyna Wołosiewicz

mgr Magdalena Ślusarczyk

mgr Magdalena Wielogórska

mgr Danuta Sowińska

mgr Martyna Goławska

mgr Iwona Wojcieszuk

mgr Marlena Litwinek

MASAŻ

Dorota Jędrzejewska

Bożena Adamczyk

Izabela Krysiak

Wioleta Włodarek

LEKARZE 

lek. med. Anna Witkowska

lek. med. Sylwia Drozdowska

lek. med Sylwia Trzcińska

PEDAGODZY

mgr Beata Balcerzak

mgr Beata Piotrowska

mgr Katarzyna Roguska

mgr Anna Celińska

mgr Beata Bacewicz

TERAPIA ZAJĘCIOWA

mgr Piotr Witkowski

mgr Bożena Adamczyk

 

BIOFEEDBACK

mgr Piotr Witkowski

PSYCHOLODZY

mgr Joanna Skorupa

mgr Marata Więckiewicz

mgr Natalia Borkowska-Słupska