Oceń nas
Rejestracja tel. 83 359 0777 lub 83 359 0888

tel: 83 357 07 77

Łosice

ul. Narutowicza 5

e-mail: ordlosice@eskulap-losice.pl


Ośrodek Rehabilitacji Dziennej realizuje program Rehabilitacji Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego.

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego to wielospecjalistyczna, kompleksowa terapia dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym oraz zagrożonych nieprawidłowym rozwojem. Rehabilitacji zaburzeń wieku rozwojowego poddawane są dzieci z następującymi zaburzeniami:

 • wrodzona wada rozwojowa układu nerwowego i innych układów,
 • choroby metaboliczne układu nerwowego,
 • zaburzenia koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego,
 • zespół mikrozaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychoruchowej),
 • trwałe dysfunkcje aparatu ruchu (np. MPD, miopatie, zaniki nerwowo-mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN),
 • zaburzenia integracji sensorycznej,
 • nieprawidłowy rozwój psychomotoryczny (o ustalonej lub bez ustalonej etiologii).

Usługi proponowane w ramach programu rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego:

 • porady lekarskie (specjaliści rehabilitacji medycznej, neurologii dziecięcej)
 • rehabilitacja wieloprofilowa (w tym metody Vojty,  NDT, PNF, terapia manualna, SI, kinesiotaping, instruktaże dla rodziców przeznaczone do rehabilitacji w warunkach domowych, neuromobilizacja, diagnostyka wygaszania odruchów wczesnoniemowlęcych, terapia ręki)
 • kąpiele wirowe kończyn górnych i dolnych, masaż klasyczny, masaż Shantala (dotyk i ciepło – przeznaczony dla niemowląt i małych dzieci do 1 roku życia)
 • zajęcia z pedagogiem specjalnym
 • badania, porady i terapia logopedyczna i neurologopedyczna
 • badania, porady i terapia psychologiczna
 • Biofeedback

Do Ośrodka przyjmowani są pacjenci mający skierowanie od lekarza: neurologa, ortopedy, chirurga, neonatologa, reumatologa lub lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Dodatkowo pacjenci ORD mogą korzystać z groty solnej.

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej działający w NZOZ Eskulap czynny od Poniedziałku do Piątku w godzinach od 800 do 1800, w sobotę  od 800 do  1300.

 

Wniosek o wyd dok medycznej

Wniosek o wyd dok medycznej

LOGOPEDZI

mgr Kobylińska Natalia

mgr Joanna Turzyk

lic. Kowalczyk Dominika

mgr Kozłowska Aneta

 

 

 

PEDAGODZY

mgr Marzanna Mrozowska

mgr Bożena Jońska

mgr Anastazja Zańko

mgr Chwedoruk Renata

PSYCHOLODZY

mgr Kobylińska Iwona

mgr Deniszewska Patrycja

INTEGRACJA SENSORYCZNA

mgr Waszkiewicz Monika

 

 

REHABILITANCI

mgr Katarzyna Kordys

mgr Anna Łobacz Wons

mgr Mariusz Gałecki

mgr Giesek Julia

 

 

MASAŻ

mgr Renata Chwedoruk

Kudź Ewelina Maria

Samociuk Mariola

TERAPIA ZAJĘCIOWA

mgr Anna Kościan

Ewelina Kudź

 

BIOFEEDBACK

mgr Anastazja Zańko

Badanie EEG

mgr Anna Demianiuk

technik elektroradiologii  Natalia Sadowska

Specjaliści pracujący w ORD realizują wielokierunkową terapię dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, oraz dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym.

Dzieci do rehabilitacji kierowane są po konsultacji z lekarzami:

– lek Anną Witkowską
– lek Sylwią Drozdowską

Rehabilitacja ta jest zindywidualizowana i dopasowana do potrzeb każdego dziecka w zależności od jego stanu zdrowia.

Mali pacjenci korzystają również z zabiegów fizjoterapeutycznych. O metodzie ćwiczeń decydują terapeuci:

Katarzyna Kordys, Mariusz Gałecki i Anna Łobacz- Wons

Dzieci uczęszczające na terapię do ORDZ, mają możliwość korzystania z masaży, wykonywanych przez:

Renatę Chwedoruk, Ewelinę Kudź i Mariolę Samociuk