Oceń nas
Rejestracja tel. 83 359 0777 lub 83 359 0888

Poradnia kardiologiczna zajmuje się  choróbami i wadami układu sercowo-naczyniowego.   W ramach poradni lekarze zajmują się leczeniem chorób niedokrwiennych serca (stabilne i ostre zespoły wieńcowe), zaburzeniami rytmu serca i przewodzenia (częstoskurcze komorowe i przedsionkowe, tachyarytmie zatokowe, migotanie i trzepotanie przedsionków zaburzenia automatyzmu) wadami zastawek (zwężenia i niedomykalność zastawki aortalnej mitralnej, i trójdzielnej, zespołem wypadania płatka zastawki mitralnej, wadami złożonymi) wadami serca wrodzonymi (ubytek przegrody międzyprzedsionkowej, tetralgią Fallota przetrwały przewód tętniczy) chorobami wsierdzia, chorobami mięśnia sercowego (kardiomiopatie) chorobami osierdzia (zapalenie, tamponada, torbiele), niewydolnością serca i nadciśnieniem tetniczym i płucnym. Lekarze kardiolodzy współpracują także ze specjalistami innych poradni. W ramach poradni wykonujemy badnia:

  • EKG spoczynkowe
  • Holter EKG
  • Holter ciśnieniowy
  • Echo serca
  • Próba wysiłkowa
  • pełne badania laboratoryjne wymagane w diagnostyce chorób układu krążenia

Nasi specjaliści

Lek. med. Radosław Wojciech Izdebski

Lek. med. Robert Kowalski

Lek. med. Sylwia Cichosz

Lek. med. Mieczysław Zienkiewicz

Lek.med. Elżbieta Skrzypczak  kardiolog dziecięcy

Lek.med. Krzysztof Korecki