Oceń nas
Rejestracja tel. 83 359 0777 lub 83 359 0888

Lekarze Rodzinni ESKULAP Spółka z o.o. Realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.:

Wsparcie działalności przedsiębiorstwa w związku z wystąpieniem pandemii Covid-19, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020-

Cel projektu:  Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Wartość projektu: 214 339,26 zł