Oceń nas
Rejestracja tel. 83 359 0777 lub 83 359 0888

W pracowni wykonujemy badanie USG (ECHO serca), które polega na precyzyjnej rejestracji przepływu krwi w jamach serca i naczyniach krwionośnych. Badanie pozwala ocenić struktury anatomiczne serca (grubość ścian, wielkość jam serca). Rejestruje ruch mięśnia sercowego, zastawek oraz stopień zwężenia czy niedomykalności zastawek serca, kurczliwość serca. Pozwala także dostrzec przecieki wewnątrzsercowe przy wadach wrodzonych. Parametry obrazują zmiany prędkości przepływu krwi w obrębie przedsionków i komór serca, dużych naczyń krwionośnych, takich jak aorta, żyły główne, tętnice, żyły płucne oraz naczynia wieńcowe. Echo serca pozwal także zdiagnozować obecność płynu w worku osierdziowym. W trakcie badania dokonywany jest również pomiar frakcji wyrzutowej serca. Badanie to jest badaniem bezbolesnym i nie wiąże się z żadnym ryzykiem dla pacjenta. Wykonywane jest u pacjentów w każdym wieku, także u kobiet w ciąży. Wykonywane jest w pozycji leżącej, na lewym boku z odsłoniętą klatką piersiową.

Wskazania do przeprowadzenia badania:

 • zapalenie mięśnia sercowego
 • podejrzenie wad serca
 • choroba niedokrwienna serca
 • choroby układu krążenia
 • nadciśnienie tętnicze
 • zapalenie wsierdzia
 • przerost mięśnia sercowego
 • zaburzenia rytmu serca
 • choroby sercowo-płucne
 • sztywność komór serca(kardiomiopatia)
 • ocena kurczliwości w chorobie wieńcowej iinnych chorobach serca

Nasi specjaliści

Lek. med. Mieczysław  Zienkiewicz

Lek. med. Elżbieta Skrzypczak – kardiolog dziecięcy