Oceń nas
Rejestracja tel. 83 359 0777 lub 83 359 0888

W pracowni prób wysiłkowych wykonywane jest badanie oparte na zależności zmieniającego się zapisu elektrokardiograficznego od wzrastającego wysiłku fizycznego w warunkach prawidłowych i stanach chorobowych. W przychodni próbę wysiłkową wykonuje się na bieżni pod opieką lekarza. Badany jest poddany wstępnej ocenie kardiologicznej przez wykonującego próbę wysiłkową lekarza. Próba jest to  ocena sprawności  układu krążenia,  pokazująca  jego możliwości czynnościowe, stopień ewentualnego  upośledzenia oraz jego wpływu na funkcjonowanie organizmu. Badanie wykonywane jest na ruchomej bieżni połączonej z elektrograficznym urządzeniem rejestrującym. Pozwala ono na określenie wielkości czasu trwania i rodzaju maksymalnego obciążenia możliwego do osiągnięcia przez osobę badaną, stosunku między wielkością obciążenia a odpowiedzią organizmu na te obciążenia. Wykrywa też cechy uszkodzenia układu wieńcowego. Na podstawie wyników próby wysiłkowej lekarz uzyskuje informacje o ogólnej wydolności organizmu, a szczególnie o rezerwie wydolności wieńcowej pacjenta. Pozwala mu to na precyzyjne okreslenie obciążen w czasie ćwiczeń na rehabilitacji fizycznej oraz w pracy zawodowej i zajęciach sportowych lub decyduje o podjęciu ewentualnego leczenia inwazyjnego.

Przygotowanie do badania:

  • przed badaniem pacjent nie powinien palić papierosów
  • pić mocnej kawy czy herbaty
  • dwie godziny przed badaniem pacjent powinien spożyć niewielki posiłek
  • przyjmowane dotychczas leki powinien przyjąć lub ostawić zgodnie z zaleceniami lekarza który kieruje na badania

Nasi specjaliści

Lek. med. Wojciech Radosław Izdebski

Lek. med. Robert Kowalski