Oceń nas
Rejestracja tel. 83 359 0777 lub 83 359 0888

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Dobry Start” w Łosicach

Nasze Przedszkole to DOBRY START w przyszłość. Naszą MISJĄ jest zapewnienie każdemu podopiecznemu jak najlepszego STARTU w PRZYSZŁOŚĆ, nie ważne z jakiego poziomu wyrusza. Skierowane jest do Dzieci świadomych rodziców, którzy dbają o zapewnienie swoim pociechom jak najlepszych warunków rozwoju już od najmłodszych lat.

Przedszkole czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-18:00 

Zapraszamy dzieci w wieku 2,5-6 lat

OPŁATY: 

300 ZŁ + POSIŁKI

– BEZPŁATNIE DZIECI Z ORZECZENIAMI

…………………………………….

Karty zgłoszeniowe prosimy wysyłać na adres:

przedszkoledobrystart@gmail.com

Jesteśmy także na Facebook’u! Sprawdź nas!

Wszystkim naszym podopiecznym zapewniamy opiekę wykwalifikowanej pielęgniarki, położnej i lekarza pediatry.

Wszelkie informacje pod nr tel 690 552 561, na stronie www.eskulap-losice.pl w zakładce przedszkole lub w biurze Eskulap przy ulicy Narutowicza 5.

Nasze Przedszkole to miejsce gdzie:

• potrzeby dziecka są najważniejsze

• dzieci są pod opieką wykwalifikowanej kadry

• dbamy o wszechstronny rozwój dziecka w sferze intelektualnej, społecznej, emocjonalnej oraz fizycznej a wszystkie działania są zintegrowane i nastawione na dziecko

• każde dziecko traktujemy indywidualnie i podmiotowo

• uczymy samodzielności i odpowiedzialności

• wydobywamy, a następnie szlifujemy zdolności i talenty

• nauka jest zabawą

• uczymy dzieci tolerancji, poszanowania drugiego człowieka oraz uwrażliwiamy na potrzeby innych

• przestrzegamy i promujemy prawa dziecka

• dzieci przebywają w atmosferze zaufania i bezpieczeństwa

NASZE DZIECI to mali badacze i ciekawi świata, poszukiwacze przygód. Dla nich wszystko jest pierwsze, nowe, interesujące…

My sprawimy, że poznawanie otaczającego świata nie będzie nudne i zwyczajne, ale by stało się fascynującą przygodą, która pozostawi po sobie wiele doświadczeń, praktycznej wiedzy i umiejętności…

Chcemy, aby wszystko czego uczymy było potrzebne i sensowne.

Stawiamy na samodzielność i wykorzystywanie nowo zdobytych wiedzy i umiejętności w życiu codziennym.

Naszym celem jest nauka wiary we własne siły i możliwości, wytrwałe dążenie do celu pomimo trudności i ograniczeń..

W naszym Przedszkolu realizujemy ideę INTEGRACJI

Grupy integracyjne:

  • pomagają od najmłodszych lat kształtować u dzieci w normie rozwojowej otwartość, odpowiedzialność za siebie i innych, empatię i wrażliwość w kontaktach z innymi,
  • dzieciom z orzeczeniami stwarzają warunki rozwoju w środowisku rówieśników.

Poprzez integrację dzieci uczą się wspólnego funkcjonowania oraz zabawy. Małe dzieci nie mają uprzedzeń, postrzegają inność w sposób naturalny. Uczą się udzielać pomocy jak również z niej korzystać. Kontakty, wspólna zabawa i doświadczenia uczą patrzeć na różnorodność jako wartość.

W pracy wykorzystujemy elementy programów i metod:

NAUKA PRZEZ ZABAWĘ – nauczyciele realizują z dziećmi program dydaktyczno-wychowawczy w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego zgodną z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 17 czerwca 2016 roku.

DZIECIĘCA MATEMATYKA WG PROF. EDYTY GRUSZCZYK – KOLCZYŃSKIEJ – program ten wykorzystuje najważniejsze czynności intelektualne i kształtuje umiejętności ważne w dalszej edukacji matematycznej, zabawa wokół dźwięków, liter i cyfr towarzyszy dzieciom na co dzień.

METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WEDŁUG WERONIKI SHERBORNE – to system ćwiczeń i zabaw ruchowych, które wynikają z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z rówieśnikiem i dorosłym. Metoda stosowana na całym świecie jest jednym z ważniejszych czynników rozwoju psychomotorycznego dzieci.

LOGORYTMIKA – połączenie terapii logopedycznej z rytmiką, korygowanie wad mowy i słuchu oraz uwrażliwienie na cechy wspólne muzyki i mowy, takie jak rytm, melodia, tempo, dynamika, barwa dźwięku.

PEDAGOGIKA ZABAWY – to metody, które aktywizują dzieci, skupiają w sobie jednocześnie elementy zabawy i nauki; poprzez zabawę i aktywne działanie dzieci przeżywają radość, rozwijają swoje umiejętności, odkrywają nową wiedzę.

PEDAGOGIKA MARII MONTESSORI – to metoda której celem jest rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania oraz pełnego uczestnictwa z życiu społecznym.

Do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami wykorzystujemy dodatkowo:

METODĘ NAUCZANIA KIEROWANEGO – jest to system zintegrowanych działań rehabilitacyjno-edukacyjno opiekuńczych

ALTERNATYWNE I WSPOMAGAJĄCE METODY KOMUNIKACJI – pomagają w porozumiewaniu się osobom niemówiącym lub posługującym się mową w ograniczonym stopniu. Zamiast wypowiadanych słów i zdań mogą one używać znaków graficznych, znaków manualnych lub znaków przestrzenno-dotykowych

PORANNY KRĄG- jest metodą, którą określamy jako wielozmysłową. Obejmuje swym zasięgiem wszystkie zmysły. Polisensoryczne pobudzanie zmysłów jest najlepszym sposobem przekazywania cennych informacji o tym co nas otacza.

Zajęcia podstawowe w ramach czesnego:

ZAJĘCIA W RAMACH PODSTAWY PROGRAMOWEJ wychowania przedszkolnego

ZAJĘCIA Z DZIECIĘCEJ MATEMATYKI PROF. EDYTY GRUSZCZYK- KOLCZYŃSKIEJ

ZABAWY Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM poprzez taniec, ruch i piosenkę poznajemy obcy język

LOGORYTMIKA zabawy mowy z muzyką

ZAJĘCIA TANECZNE rozwijamy poczucie rytmu, poznajemy tańce świetnie się bawiąc

INTEGRACJA SENSORYCZNA stymulujemy zmysły dziecka oraz usprawniamy obszary motoryki małej, motoryki dużej, koordynacji wzrokowo- ruchowej w celu integracji informacji płynących ze wszystkich zmysłów oraz wykształcenia prawidłowych reakcji adaptacyjnych

GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA Z ELEMENTAMI

KOREKTYWY prowadzona przez fizjoterapeutę

ZAJĘCIA PLASTYCZNE – rozwijamy twórczą aktywność dzieci przez różne formy plastyczne i techniczne.

ATRAKCJE W PRZEDSZKOLU organizujemy konkursy, przedstawienia, koncerty, spotkania z ciekawymi ludźmi.

Opieka psychologa, logopedy, fizjoterapeuty.