Oceń nas
Rejestracja tel. 83 359 0777 lub 83 359 0888

Lekarze Rodzinni ESKULAP Spółka z o.o. Realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.:

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w placówce „ LEKARZE RODZINNI – ESKULAP” Sp. z o.o. celem świadczeń e-usług zdrowotnych”

Celem projektu jest poprawa jakości i dostępności usług medycznych świadczonych przez placówkę medyczną NZOZ Eskulap mieszkańcom powiatu łosickiego i powiatów ościennych poprzez wdrożenie usług on – line, obejmujących interakcję transakcyjną, usprawniających proces udzielania świadczeń zdrowotnych oraz zwiększających efektywność ich realizacji  przy wykorzystaniu TIK. , cel główny projektu stanowi bezpośrednia odpowiedź na ogromne tempo rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych .

W skutek realizacji projektu zostaną obniżone  koszty administracyjne funkcjonowania

podmiotu w związku  z prowadzeniem usług umożliwiających automatyzację procesów wymiany danych. System informatyczny jaki zostanie wdrożony w ramach projektu posiada szereg funkcjonalności, który pozwoli na optymalizację współpracy między placówkami podmiotu ,   zaoferowania pacjentom kompleksowej usługi na  najwyższym poziomie, zwieszenie jakości usług zdrowotnych świadczonych dla mieszkańców województwa mazowieckiego, powiatu łosickiego i ościennych, poprawa dostępności do usług publicznych poprzez wdrożenie usług on-line, wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją medyczną (EMD)

Dofinansowanie projektu z UE: 674 060,82 PLN

Pomoc de minimis – 53 924,80 PLN

Całkowita wartość projektu 842 576, 03 PLN