Rejestracja tel. 83 359 0777 lub 83 359 0888

PRACOWNIA BADAŃ PSYCHOTECHNICZNYCH

Od  maja 2014r  w NZOZ ESKULAP  w Łosicach funkcjonuje pracownia badań psychotechnicznych dla kierowców. Badania wykonuje psycholog transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego mgr Magda Ułasiuk. Gabinet wyposażony jest w nowoczesną aparaturę do badań psychotechnicznych oraz testy psychologiczne rekomendowane przez PTP.

Rejestracja i informacje nr tel: 83 359 07 77 lub 83 359 08 88

SERDECZNIE ZAPRASZAMY