Rejestracja tel. 83 359 0777 lub 83 359 0888

ROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

Program profilaktyki chorób układu krążenia kierowany jest do osób, które w tym roku kalendarzowym mają 35, 40, 45, 50, 55, lat i są obciążone czynnikami ryzyka takimi jak palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze krwi czy zaburzenia gospodarki lipidowej. Obejmują także osoby u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krąźenia i które w okresie ostatnich pięciu lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu profilaktyki chorób układu krążenia także u innych świadczeniodawców.